Meie kool

Õpilasesindus


Hagudi Põhikooli Õpilasesindusse (ÕE) kuuluvad aktiivsed noored, kes soovivad koolilelus kaasa rääkida, leida lahendusi tekkinud probleemidele ning korraldada üritusi koolielu mitmekesistamiseks. 

  • ÕE-ga ühinemine on vabatahtlik
  • ÕE-sse kuuluvad 6.-9. klasside õpilased
  • ÕE koosolekud toimuvad kokkuleppeliselt 

Hagudi Põhikooli õpilasesinduse koosseis on uuendamisel

ÕE meiliaadress opilasesindus@hagudi.edu.ee 

 

Hagudi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus

Hagudi Põhikooli Õpilasesindusse (ÕE) kuuluvad aktiivsed noored, kes soovivad koolilelus kaasa rääkida, leida lahendusi tekkinud probleemidele ning korraldada üritusi koolielu mitmekesistamiseks. 

  • ÕE-ga ühinemine on vabatahtlik
  • ÕE-sse kuuluvad 6.-9. klasside õpilased
  • ÕE koosolekud toimuvad kokkuleppeliselt 

Hagudi Põhikooli õpilasesinduse koosseis on uuendamisel

ÕE meiliaadress opilasesindus@hagudi.edu.ee 

 

Hagudi Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus