Meie lasteaed

Pedagoogiline nõukogu


Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õpetajad ja assistendid.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Hagudi Põhikooli pedagoogilise nõukogu toimumise ajad 2023/2024 õppeaastal:

  • 20.09. 2023 pedagoogiline nõukogu nr 1
  • 02.04. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 2
  • 21.05. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 3
  • 20.08. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 4

Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õpetajad ja assistendid.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Hagudi Põhikooli pedagoogilise nõukogu toimumise ajad 2023/2024 õppeaastal:

  • 20.09. 2023 pedagoogiline nõukogu nr 1
  • 02.04. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 2
  • 21.05. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 3
  • 20.08. 2024 pedagoogiline nõukogu nr 4