Meie lasteaed

Pedagoogiline nõukogu


Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õpetajad ja assistendid.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Hagudi Põhikooli pedagoogilise nõukogu toimumise ajad 2022/2023 õppeaastal:

  • 02.02.2023 pedagoogiline nõukogu nr 1
  • 06.04.2023 pedagoogiline nõukogu nr 2
  • 25.05.2023 pedagoogiline nõukogu nr 3
  • 24.08.2023 pedagoogiline nõukogu nr 4

Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õpetajad ja assistendid.

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Hagudi Põhikooli pedagoogilise nõukogu toimumise ajad 2022/2023 õppeaastal:

  • 02.02.2023 pedagoogiline nõukogu nr 1
  • 06.04.2023 pedagoogiline nõukogu nr 2
  • 25.05.2023 pedagoogiline nõukogu nr 3
  • 24.08.2023 pedagoogiline nõukogu nr 4