Koolielu

„Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“


Aastast 2022 sügis osaleb Rapla vald projektis „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“, mille eesmärk on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel.

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine.

Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Taastav õigus põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eesmärk on leida sobivad lahendused konfliktses olukorras ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne ja vastava väljaõppega vahendaja.

 • Taastava õiguse lähenemised sobivad
 • Noorte tülide ja süütegude lahendamiseks
 • Kooli keskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks
 • Kogukonna konfliktide lahendamiseks
 • Naabrite vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks
 • Erinevates kollektiivides tülide ja keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks

Lisainfo :
Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala (projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee

Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht) piret.jaakberg@rapla.ee

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“ 

Aastast 2022 sügis osaleb Rapla vald projektis „Taastava õiguse arendamine Rapla vallas“, mille eesmärk on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel.

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine.

Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Taastav õigus põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eesmärk on leida sobivad lahendused konfliktses olukorras ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne ja vastava väljaõppega vahendaja.

 • Taastava õiguse lähenemised sobivad
 • Noorte tülide ja süütegude lahendamiseks
 • Kooli keskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks
 • Kogukonna konfliktide lahendamiseks
 • Naabrite vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks
 • Erinevates kollektiivides tülide ja keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks

Lisainfo :
Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala (projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee

Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht) piret.jaakberg@rapla.ee

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“