Õppetöö

Distantsõppe korraldus


Tunniplaan ja eKool

 • Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.
 • Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.
 • Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli. Sama päeva ülesanded kantakse eKooli hiljemalt õppepäeva hommikul kella kaheksaks.
 • Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.
 • Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta.

Õppetöös osalemine

 • Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
 • Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli. Siis õpetaja oskab tööde jagamisel ja hindamisel arvestada.
 • Õpilane vastab tervise paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

Hindamine, tagasiside ja eksamid

 • Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks. Arvestus toimub kas viiepallisüsteemis hindega või mitteeristatava hindega (A, MA). Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
 •  1. – 3. klassis antakse töödele hinnangud.
 • Reeglid trimestri- ja aastahinnete panemisel ning põhikooli lõpueksamite sooritamiseks, on kirjas kooli hindamisjuhendis. 

Kooli e-keskkond

 • Õpetajatele ja õpilastele on loodud võimalus kasutada distantsõppe ajal  keskkonda google classroom.
 • Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs keskkonda.
 • Õpetaja valib sobiva tunnitöö keskkonna, arvestades õpilase vanust ja individuaalset eripära.
 • Kui toimub virtuaaltund, teavitab õpetaja sellest õpilasi, märkides tunni toimumise aja ja koha eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtuks.
 • Virtuaaltunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega eKooli. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta puudumiseks.

E-keskkonna ja postkasti kasutamise reeglid:

 • Google Classroomi paneb õpetaja oma ainetunni eesmärgid, tunni töö ja kõik juhendid, et tööd sooritada.
 • Ekoolis on ainetunni all kirjas tunni teema.
 • Õpilane vaatab iga päev ekoolist infot tunnitöö kohta.

Kontaktid ja suhtlus

 • Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid.
 • Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.
 • Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume sellest õpetajale kindlasti teada anda. Siis õpetaja saab aidata.
 • Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi.perenimi@hagudi.edu.ee ja on leitavad ka kooli kodulehelt kontaktide alt.  

Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

 

Veebitunni reeglid

Tunniplaan ja eKool

 • Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.
 • Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.
 • Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli. Sama päeva ülesanded kantakse eKooli hiljemalt õppepäeva hommikul kella kaheksaks.
 • Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.
 • Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta.

Õppetöös osalemine

 • Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
 • Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli. Siis õpetaja oskab tööde jagamisel ja hindamisel arvestada.
 • Õpilane vastab tervise paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

Hindamine, tagasiside ja eksamid

 • Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks. Arvestus toimub kas viiepallisüsteemis hindega või mitteeristatava hindega (A, MA). Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
 •  1. – 3. klassis antakse töödele hinnangud.
 • Reeglid trimestri- ja aastahinnete panemisel ning põhikooli lõpueksamite sooritamiseks, on kirjas kooli hindamisjuhendis. 

Kooli e-keskkond

 • Õpetajatele ja õpilastele on loodud võimalus kasutada distantsõppe ajal  keskkonda google classroom.
 • Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs keskkonda.
 • Õpetaja valib sobiva tunnitöö keskkonna, arvestades õpilase vanust ja individuaalset eripära.
 • Kui toimub virtuaaltund, teavitab õpetaja sellest õpilasi, märkides tunni toimumise aja ja koha eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtuks.
 • Virtuaaltunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega eKooli. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta puudumiseks.

E-keskkonna ja postkasti kasutamise reeglid:

 • Google Classroomi paneb õpetaja oma ainetunni eesmärgid, tunni töö ja kõik juhendid, et tööd sooritada.
 • Ekoolis on ainetunni all kirjas tunni teema.
 • Õpilane vaatab iga päev ekoolist infot tunnitöö kohta.

Kontaktid ja suhtlus

 • Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid.
 • Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.
 • Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume sellest õpetajale kindlasti teada anda. Siis õpetaja saab aidata.
 • Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi.perenimi@hagudi.edu.ee ja on leitavad ka kooli kodulehelt kontaktide alt.  

Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

 

Veebitunni reeglid