Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kooli juhtkonnale järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli vastuvõtmiseks. Avaldust saab Hagudi Põhikooli direktorile esitada kahel viisil:

                     - avaldust saab välja printida ja esitada kooli õppejuhi kabinetti (avaldust saab täita ka koolis kohapeal).

                     - avaldust saab täita arvutis ja edastada e-kirjaga direktor@hagudi.ee (avaldus tuleb kõigepealt arvutisse allalaadida, seejärel täita ja salvestada ning edastada e-kirjaga).

 2. õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. õpilase vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. klassitunnistus või e-kooli hinneteleht;
 6. dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
 7. isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (.pdf välja printimiseks).

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kooli juhtkonnale järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli vastuvõtmiseks. Avaldust saab Hagudi Põhikooli direktorile esitada kahel viisil:

                     - avaldust saab välja printida ja esitada kooli õppejuhi kabinetti (avaldust saab täita ka koolis kohapeal).

                     - avaldust saab täita arvutis ja edastada e-kirjaga direktor@hagudi.ee (avaldus tuleb kõigepealt arvutisse allalaadida, seejärel täita ja salvestada ning edastada e-kirjaga).

 • õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 • õpilase vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • klassitunnistus või e-kooli hinneteleht;
 • dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (.pdf välja printimiseks).