Hagudi Põhikooli hoolekogu

Kadi Apri – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Liina Härma – lasteaia vanemate esindaja
Allan Kirspuu – kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Elle Koolma – lasteaia õpetajate esindaja
Andra Liibek – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Eva Orav – kooli õpetajate esindaja
Age Rebel – kooli vilistlaste esindaja
Meelika Reede – lasteaia vanemate esindaja
Erti Suurtalu – Rapla Vallavolikogu esindaja
 – õpilasomavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu koosolekud