Hagudi Põhikooli hoolekogu

Kadi Apri – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Liina Härma – lasteaia vanemate esindaja
Allan Kirspuu – kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Elle Koolma – lasteaia õpetajate esindaja
Andra Liibek – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
Eva Orav – kooli õpetajate esindaja
Age Rebel – kooli vilistlaste esindaja
Meelika Reede – lasteaia vanemate esindaja
Erti Suurtalu – Rapla Vallavolikogu esindaja
 – õpilasomavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu koosolekud

  • 11.12.2021 Hoolekogu koosolek nr 5
  • 16.03.2021 Hoolekogu koosolek nr 6
  • 17.03.2021 Hoolekogu koosolek nr 7
  • 17.05.2021 Hoolekogu koosolek nr 8