Lea Vendik direktor, matemaatika direktor@hagudi.ee

telefon: 4871499/5221669

Anu Pekkermann õppealajuhataja

inimeseõpetus, eesti keel, klassijuhataja, HEV koordinaator

lasteaed@hagudi.ee

telefon 4871499

Eva Orav eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja, karjäärikoordinaator  hagudieesti@gmail.com
Eve Vaidla klassiõpetaja  eve.vaidla@gmail.com
Liivi Joasaare klassiõpetaja  liivijoasaare@gmail.com
Pilvi Pärnapuu muusikaõpetus  pilvi15@gmail.com
Ülle Seisonenen klassiõpetaja  ulle.seisonen@gmail.com
Aksella Piiliste kunstiõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja  aksella.piiliste@gmail.com
Tuulike Pajumets kehaline kasvatus  pajutuul@gmail.com
Siret Krill loodusained, keemia, klassijuhataja  siret.opetaja@gmail.com
Reelika Helde loodusained, füüsika, klassijuhataja  reelika.helde@gmail.com
Elgi Salong vene keel  elgisaloni@hot.ee
Argo Niinemets muusikaõpetus  argo232@gmail.com
Rein Voorel matemaatika  voorel@hot.ee
Liia Suup käsitöö  liiasuup@gmail.com
Imbi Kõiv inglise keel  imbi.koiv@gmail.com
Hels Hinrikson inglise keel  hinrikson.hels@gmail.com
Helen Reimand rütmika helen.reimand@gmail.com
Liina Kiilaspää eripedagoog  lindpere.liina@gmail.com
Lea Vallek tugiisik, pikapäevarühma õpetaja  leavallek@hotmail.com
Helen Mäevälja lasteaiaõpetaja  helen.maevalja@gmail.com
Maimu Aava lasteaiaõpetaja  maimu.aava@gmail.com
Elle Koolma lasteaiaõpetaja  hellekas2101@gmail.com
Silvi Orgusaar lasteaiaõpetaja  sireelia@gmail.com
Heveli Martpõld lasteaiaõpetaja abi  heveli76@hot.ee
Ave Kitsapea lasteaiaõpetaja abi  avekitsapea@hot.ee
Kersti Hint lasteaiaõpetaja abi (asendus)  khint@hot.ee
Anneli Sarapuu kokk  annelisarapuu067@gmail.com
Galina Liibek kokk
Merike Tammsalu puhastusteenindaja
Margit Kivitoa puhastusteenindaja  mkivitoa@gmail.com
Tarmo Härma majandusjuhataja, tööõpetus tarmo@hagudi.ee

telefon: 5655782

Mait Merdikes remondimees
Aivar Arak IT-admin, bussijuht, vaba aja keskus,

klassijuhataja

 huvikeskus@hagudi.ee

telefon: 5142714