Päevakava

1. tund 08.10 – 08.55

2. tund 09.05 – 09.50

3. tund 10.00 – 10.45

söögivahetund 10.45 – 11.00 (1. – 5. klass)

4. tund 11.00 – 11.45 (1. – 5. klass)

10.55 – 11.40 (6. – 9. klass)

söögivahetund 11.40 – 11.55 (6. – 9.klass)

5. tund 11.55 – 12.40

6. tund 12. 50 – 13.35

pikapäeva oode 13.35 – 13.45

7. tund 13.45 – 14.30

8. tund 14.30 – 15.25

Pikapäevarühm 13:00 – 14:30

—————————————————————————————-

Trimestrid 2017/2018

I trimester        01. september 2017 – 01. detsember 2017

II trimester      04. detsember 2017 – 09. märts 2018

III trimester     12. märts 2018 – 12. juuni 2018

—————————————————————————————-

Koolivaheajad 2017/2018

  • vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
  • vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  • vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  • vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  • vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 201

—————————————————————————————

Põhikooli eksamid

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

————————————————————————————–

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
6. klassi tasemetööd
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.