“Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav
kogukonnakool.” 

Väike 100 õpilasega  Hagudi Põhikool ootab oma meeskonda õpetajaid, kes teevad koostööd,

et igas õpilases avalduks tema tugevused ja eripära ning säiliks koolirõõm.

 

Uuest õppeaastast vajame  oma meeskonda

0,5 koormusega kehalise kasvatuse õpetajat I, II ja III kooliastmes

1,0 koormusega matemaatikaõpetajat II ja III kooliastmes

0,5 koormusega  eesti keele ja kirjanduse õpetajat II kooliastmes

 

Oled sobiv kandidaat, kui sind iseloomustavad sõnad nagu loominguline, sõbralik, kohusetundlik ja analüüsivõimeline.

__________________________________________________________________________________

Kandideerimiseks palume saata CV ja haridust tõendavad dokumendid e-postile direktor@hagudi.ee.

Kuulutus kehtib sobiva õpetaja leidmiseni!