“Eestimaa õpib ja tänab”

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab”just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Käesoleval, 2018.a kevadel on 9. aprillist kuni 13. maini kõigil, nii haridustöötajatel kui õpilastel ja nende vanematel, võimalik esitada tunnustamiseks suurepäraseid kandidaate kaheteistkümnes erinevas kategoorias.

Erinevate auhindade statuudid on leitavad ja kandidaate saab esitada veebilehel https://www.hm.ee/et/gala.