Dokumendid


Avaldust lapse lasteaeda võtmiseks saab Hagudi Põhikooli direktorile esitada kahel viisil:

  1. avaldust saab välja printida ja esitada kooli õppejuhi kabinetti (avaldust saab täita ka koolis kohapeal).
  2. avaldust saab täita arvutis ja edastada e-kirjaga direktor@hagudi.ee või lasteaed@hagudi.ee (avaldus tuleb kõigepealt arvutisse allalaadida, seejärel täita ja salvestada ning edastada e-kirjaga).

 

Rapla Vallavalitsuse määrused:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (alates 1.09.2023)

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks (taotlusest tuleb teha koopia ja seejärel saab täita). NB! Taotlus tuleb esitada valda! Taotluse näidisvormi saab alla laadida ka Rapla valla näidisvormide lehelt.

 

Avaldust lapse lasteaeda võtmiseks saab Hagudi Põhikooli direktorile esitada kahel viisil:

  1. avaldust saab välja printida ja esitada kooli õppejuhi kabinetti (avaldust saab täita ka koolis kohapeal).
  2. avaldust saab täita arvutis ja edastada e-kirjaga direktor@hagudi.ee või lasteaed@hagudi.ee (avaldus tuleb kõigepealt arvutisse allalaadida, seejärel täita ja salvestada ning edastada e-kirjaga).

 

Rapla Vallavalitsuse määrused:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes (alates 1.09.2023)

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks (taotlusest tuleb teha koopia ja seejärel saab täita). NB! Taotlus tuleb esitada valda! Taotluse näidisvormi saab alla laadida ka Rapla valla näidisvormide lehelt.