Töökorraldus Hagudi Põhikoolis alates 01.03.21

 • 1.- 4. klassi õpilaste viibimine koolimajas on hajutatud ja
  klassiõpetajad tegelevad oma klassidega kuni õpilaste majast
  lahkumiseni, vältides oma klassi õpilaste kontakte teiste klasside
  õpilastega ja hoiavad ise teiste õpetajatega suheldes vahet 2 m. 
  Koolimajas tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete
  täitmine.
 • Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik
 • Tavapärane pikapäevarühma töö on esialgu kuni 31.03.21 peatatud ja
  õpilastega tegelevad pikapäevarühma ajal klassiõpetajad.
 • Seoses ühe õpilase individuaaltundide lisandumisega  muutub tunniplaan. Uus tunniplaan on kodulehel nähtav hiljemalt pühapäeva hommikul.
 • Sööklas hoitakse klasside vahel vahemaad 2 m, jaotades klassidele
  kindlad söögikohad. Õpetajad käivad söögivahetundides oma õpilastega. Pikapäeva söömisel kell 13.35 ollakse samades laudades ja
  samadel tingimustel.
 • Huviringid 1.-4. klassi õpilastele võivad jätkuda, kui seal osalevad
  korraga ühe klassi õpilased.
 • Õpetajatel, kes ei pea kontakttunde andma, soovitame jääda
  kodukontorisse! Samas üks ühele järeleaitamistunnid on lubatud ja
  vajalikud, et õpilane saavutaks õpitulemused.
 • Õpetaja leiab nädalas ühe tunni peale tunde konsultatsiooniks Google
  Meet keskkonnas, kus õpilane osaleb, kui vajab lisatuge.
 • Esimese kahe nädala toidupakid väljastame teisipäeval, 02.03.21 hommikul 7:45 – 9:00 ja õhtul 16:00 – 18:00. Kui aeg ei sobi, siis helistage palun Tarmo Härmale tel. 5655782 ja leppige kokku teine aeg.

Hagudi kool 151

Hea Hagudi Põhikooli vilistlane!

Me kõik teame, et aasta 2020 on maailmas keeruline. Sellegi poolest tahate teie oma kooli külastada ja meie teid külla kutsuda. Et see saaks toimuda pingevabalt ja reeglite kohaselt, kohtume ja meenutame oma kooliaega 23.10.2021, siis kui Hagudi Põhikool saab 151 aastaseks! Igal juhul on see number ilus ning lubame, et ka pidu tuleb ilus!

Hea koolipere!

12.03.2020 teatas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Aktuaalses kaameras, et esmaspäevast, 16. märtsist suletakse kõik Eesti koolid ja minnakse üle kaheks nädalaks distantsõppele.

Palun homme, 13. märtsil,  õpilastel või nende vanematel võtta kaasa koolist kõik isiklikud asjad ja õppevahendid (kehalise riided, vahetusjalanõud, õpikud ja töövihikud).

Täpsema info edasise õppekorralduse osas saadame hiljemalt esmaspäeva hommikul. Kogu infovahetus õppetöö osas toimub edaspidi ekooli kaudu.

Hagudi Põhikooli lasteaed jääb esialgu avatuks, aga palun võimalusel jätta koju ka lasteaia laps.

Olge terved ja hoitud!

Lea Vendik
Hagudi Põhikooli direktor