Meie kool

DokumendiregisterHagudi Põhikooli dokumendiregister asub Amphora keskkonnas.

Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs alates 2022. aasta 1. jaanuarist Hagudi Põhikoolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele.

Dokumendiregistris registreeritakse:

  • saabunud ja väljasaadetud dokumendid;
  • lepingud;
  • õigusaktid, protokollid.

Hagudi Põhikooli dokumendiregister asub Amphora keskkonnas.

Dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs alates 2022. aasta 1. jaanuarist Hagudi Põhikoolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele.

Dokumendiregistris registreeritakse:

  • saabunud ja väljasaadetud dokumendid;
  • lepingud;
  • õigusaktid, protokollid.