Õppetöö

Üldtööplaan


Hagudi põhikooli õpilased ja lasteaiarühmad 2023/2024 õppeaastal

 

 • 2023/2024. õa õpib Hagudi Põhikoolis 101 õpilast, neist 49 tüdrukut ja 52 poissi.
 • Hagudi Põhikooli lasteaia rühmades kokku 44 last, neist 7 koolieelikut.
 • Aiarühm Siilipere 24 last, neist 8 tüdrukut ja 16 poissi.
 • Liitrühm Mürakarud 20 last, neist 8 tüdrukut ja 12 poissi.


2023/2024 õppeaasta üldeesmärgid


Õppeaasta märksõnadeks on:

 • väärtusarendus
 • õnnelikkus
 • meeskonnatöö


Õppeaasta eesmärgid tulenevad arengukava üldeesmärkidest:

 • õppija arengu toetamine; sh õppekorralduse muutmine ja uuele õppekavale üleminek;
 • vaimse heaolu toetamine;
 • väärtusarendus;


Lasteaiarühmade eesmärgid lähtuvad üldeesmärkidest.
 

2023/2024 üldtööplaan 

Hagudi põhikooli õpilased ja lasteaiarühmad 2023/2024 õppeaastal

 

 • 2023/2024. õa õpib Hagudi Põhikoolis 101 õpilast, neist 49 tüdrukut ja 52 poissi.
 • Hagudi Põhikooli lasteaia rühmades kokku 44 last, neist 7 koolieelikut.
 • Aiarühm Siilipere 24 last, neist 8 tüdrukut ja 16 poissi.
 • Liitrühm Mürakarud 20 last, neist 8 tüdrukut ja 12 poissi.


2023/2024 õppeaasta üldeesmärgid


Õppeaasta märksõnadeks on:

 • väärtusarendus
 • õnnelikkus
 • meeskonnatöö


Õppeaasta eesmärgid tulenevad arengukava üldeesmärkidest:

 • õppija arengu toetamine; sh õppekorralduse muutmine ja uuele õppekavale üleminek;
 • vaimse heaolu toetamine;
 • väärtusarendus;


Lasteaiarühmade eesmärgid lähtuvad üldeesmärkidest.
 

2023/2024 üldtööplaan