Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kooli juhtkonnale järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli vastuvõtmiseks (.pdf välja printimiseks);
 2. õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. õpilase vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. klassitunnistus või e-kooli hinneteleht;
 6. dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kooli juhtkonnale järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli vastuvõtmiseks (.pdf välja printimiseks);
 2. õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. õpilase vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. klassitunnistus või e-kooli hinneteleht;
 6. dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.