Uudised

Hea sügisel kooliteed alustava lapse vanem! 01. märts liia.mooritsTuletame koolieelikute vanematele meelde, et käes on aeg esitada Rapla vallavalitsusele taotlus esimesse klassi astumiseks ning elukohajärgse kooli määramiseks. 

Elukohajärgse kooli määramise taotlus tuleb vallavalitsusele esitada vahemikus 01.03 - 30.04.2024. 

Taotluse esitamiseks saab kasutada valla kodulehel olevat e-vormi (vajalik sisselogimine). Taotluse võib esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskusesse või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Taotluse näidisvormi saab alla laadida Rapla valla näidisvormide lehelt.

Vanem peab taotlusele märkima kooliks Hagudi Põhikool, kui ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele saada õppekohta Hagudi Põhikoolis. Kui vanemat on teavitatud õppekoha saamisest 1. klassi (hiljematl 20. maiks 2024), siis tuleb vanemal pöörduda kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli.

Rapla Vallavalitsuse määrus nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" (kehtestatud 11.02.2019).

 

Info pärineb Rapla valla kodulehelt.


Tuletame koolieelikute vanematele meelde, et käes on aeg esitada Rapla vallavalitsusele taotlus esimesse klassi astumiseks ning elukohajärgse kooli määramiseks. 

Elukohajärgse kooli määramise taotlus tuleb vallavalitsusele esitada vahemikus 01.03 - 30.04.2024. 

Taotluse esitamiseks saab kasutada valla kodulehel olevat e-vormi (vajalik sisselogimine). Taotluse võib esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskusesse või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Taotluse näidisvormi saab alla laadida Rapla valla näidisvormide lehelt.

Vanem peab taotlusele märkima kooliks Hagudi Põhikool, kui ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele saada õppekohta Hagudi Põhikoolis. Kui vanemat on teavitatud õppekoha saamisest 1. klassi (hiljematl 20. maiks 2024), siis tuleb vanemal pöörduda kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli.

Rapla Vallavalitsuse määrus nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" (kehtestatud 11.02.2019).

 

Info pärineb Rapla valla kodulehelt.