Meie kool

Tutvustus


Hagudi kool on väike lasteaed-põhikool, mis toimib kogukonnakoolina. Roheline ja turvaline keskkond meeldib nii lastevanematele kui ka lastele ning kooli töötajatele. Pööratakse rõhku õppimist toetavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisele, alustades uskumusest, et kõigi inimeste võimekus ja õppimisvõime on alati arendatavad. Hagudi kool õpib loodust looduses, võttes osa erinevatest loodusalastest õppeprogrammidest. Õpetajad kasutavad paindlikult erinevaid õppemeetodeid: õuesõpe, projektõpe ja avastusõpe. Lasteaiaõpetajad teevad head koostööd algklassiõpetajatega, mis loob lastele turvalise ülemineku lasteaiast kooli. Koos planeeritakse ühisüritusi, teatreid ja kohtumisi. Koolil on välja kujunenud omanäolised traditsioonid, millega toetatakse ja julgustatakse õpilaste teadmiste ja oskuste arengut.

 

Lühiülevaade Hagudi Põhikooli ajaloost

Hagudi kooli arengulugu
1870
Hagudi Kool
1872
Seli Kool
Alu Algkooli Hagudi Kõrvalklass Alu Algkooli Seli Kõrvalklass

1931 Ühendatud Iseseisev Seli-Hagudi Kool

1933 Seli-Hagudi 6-kl. Algkool

25.10.1937 Õppetöö algus uues koolihoones

1945 Seli-Hagudi Mittetäielik Keskkool (7-klassiline)

1952 Seli-Hagudi 7-kl. Kool

1960 Seli-Hagudi 8-kl. Kool

1961 Hagudi 8-kl. Kool

1988 Hagudi 9-kl. Kool

1991 Hagudi Põhikool

01.09.1998 Õppetöö algus uues koolihoones

 

Direktorid

1870 – 1871 Jaan Seersant
1871 – 1877 Hans Niin
1877 – 1895 Jüri Burg
1899 – 1899 Peeter Krieg
1899 – 1902 Peeter Krieg, Seli koolis
1902 – 1904 Rudolf Uustalu
1904 – 1915 Jakob Baumann
1915 – 1916 Emilie Siilberg
1916 – 1918 Rooswelt
1918 – 1926 Jakob Baumann
1926 – 1929 Aadu Tarkmees
1929 – 1930 Soosaar
1930 – 1932  Johannes Hamburg
1932 – 1941 Valeria Kipper
1941 – 1950 Juulius Kruus
1950 – 1951 Frieda Sumberg
1951 – 1967 Elfriede Miller
1967 – 1980 Jaan Ilves
1980 – 1983 Mihkel Mänd
1983 – 2002 Tiit Põllendik
2002 – 2015 Rein Voorel
2015 –  Lea Vendik

Hagudi kool on väike lasteaed-põhikool, mis toimib kogukonnakoolina. Roheline ja turvaline keskkond meeldib nii lastevanematele kui ka lastele ning kooli töötajatele. Pööratakse rõhku õppimist toetavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisele, alustades uskumusest, et kõigi inimeste võimekus ja õppimisvõime on alati arendatavad. Hagudi kool õpib loodust looduses, võttes osa erinevatest loodusalastest õppeprogrammidest. Õpetajad kasutavad paindlikult erinevaid õppemeetodeid: õuesõpe, projektõpe ja avastusõpe. Lasteaiaõpetajad teevad head koostööd algklassiõpetajatega, mis loob lastele turvalise ülemineku lasteaiast kooli. Koos planeeritakse ühisüritusi, teatreid ja kohtumisi. Koolil on välja kujunenud omanäolised traditsioonid, millega toetatakse ja julgustatakse õpilaste teadmiste ja oskuste arengut.

 

Lühiülevaade Hagudi Põhikooli ajaloost

 

Direktorid

1870 – 1871 Jaan Seersant
1871 – 1877 Hans Niin
1877 – 1895 Jüri Burg
1899 – 1899 Peeter Krieg
1899 – 1902 Peeter Krieg, Seli koolis
1902 – 1904 Rudolf Uustalu
1904 – 1915 Jakob Baumann
1915 – 1916 Emilie Siilberg
1916 – 1918 Rooswelt
1918 – 1926 Jakob Baumann
1926 – 1929 Aadu Tarkmees
1929 – 1930 Soosaar
1930 – 1932  Johannes Hamburg
1932 – 1941 Valeria Kipper
1941 – 1950 Juulius Kruus
1950 – 1951 Frieda Sumberg
1951 – 1967 Elfriede Miller
1967 – 1980 Jaan Ilves
1980 – 1983 Mihkel Mänd
1983 – 2002 Tiit Põllendik
2002 – 2015 Rein Voorel
2015 –  Lea Vendik
Hagudi kooli arengulugu
1870
Hagudi Kool
1872
Seli Kool
Alu Algkooli Hagudi Kõrvalklass Alu Algkooli Seli Kõrvalklass

1931 Ühendatud Iseseisev Seli-Hagudi Kool

1933 Seli-Hagudi 6-kl. Algkool

25.10.1937 Õppetöö algus uues koolihoones

1945 Seli-Hagudi Mittetäielik Keskkool (7-klassiline)

1952 Seli-Hagudi 7-kl. Kool

1960 Seli-Hagudi 8-kl. Kool

1961 Hagudi 8-kl. Kool

1988 Hagudi 9-kl. Kool

1991 Hagudi Põhikool

01.09.1998 Õppetöö algus uues koolihoones