Õppetöö

Õppeaasta info


Trimestrid ja poolaastad 

I trimester 1. september – 25. november 2022
II trimester 28. november 2022 – 10. märts 2023
III trimester 13. märts – 13. juuni 2023

Hindamine toimub 4. – 9. klassis kolm korda aastas 

I poolaasta lõpp 20. jaanuar 2023
II poolaasta lõpp 13. juuni 2023

Kujundav hindamine toimub 1. – 3. klassis kaks korda aastas 

 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a

 

Tasemetööde toimumisajad 

4. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september, 26.–27. september 2022 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022 

7. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 
 • eesti keel (kirjalik) –  23. september, 26.–27. september 2022 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022 

 

 

Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. 

Toimumisajad 

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2023

 

Trimestrid ja poolaastad 

I trimester 1. september – 25. november 2022
II trimester 28. november 2022 – 10. märts 2023
III trimester 13. märts – 13. juuni 2023

Hindamine toimub 4. – 9. klassis kolm korda aastas 

I poolaasta lõpp 20. jaanuar 2023
II poolaasta lõpp 13. juuni 2023

Kujundav hindamine toimub 1. – 3. klassis kaks korda aastas 

 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a

 

Tasemetööde toimumisajad 

4. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 
 • eesti keel (kirjalik) – 23. september, 26.–27. september 2022 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022 

7. klassi õpilastele: 

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 
 • eesti keel (kirjalik) –  23. september, 26.–27. september 2022 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022 

 

 

Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. 

Toimumisajad 

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2023