Õppetöö

2023/2024 õppeaasta infoTrimestrid ja poolaastad 

I trimester 1. september 2023 – 24. november 2023
II trimester 27. november 2023 – 15. märts 2024
III trimester 18. märts 2024 – 12. juuni 2024

Hindamine toimub 4. – 9. klassis kolm korda aastas 

I poolaasta lõpp 26. jaanuar 2024
II poolaasta lõpp 5. juuni 2024

1.–8. klasside viimane koolipäev 12.06.2024

Kujundav hindamine toimub 1. – 3. klassis kaks korda aastas 

 

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023
II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024
IV vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2024
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024

 

Tasemetööde toimumisajad 

4. klassi õpilastele: 

 • eesti keel (kirjalik) – 22. september 2023 

 • loodusõpetus (kirjalik) – 26. september 2023 

 • matemaatika (kirjalik) – 13. oktoober

7. klassi õpilastele: 

 • eesti keel (kirjalik) –  20. september 2023

 • loodusõpetus (kirjalik) – 28. september 2023 

 • matemaatika (kirjalik) – 18. oktoober 2023

 

Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. 

Toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024

Trimestrid ja poolaastad 

I trimester 1. september 2023 – 24. november 2023
II trimester 27. november 2023 – 15. märts 2024
III trimester 18. märts 2024 – 12. juuni 2024

Hindamine toimub 4. – 9. klassis kolm korda aastas 

I poolaasta lõpp 26. jaanuar 2024
II poolaasta lõpp 5. juuni 2024

1.–8. klasside viimane koolipäev 12.06.2024

Kujundav hindamine toimub 1. – 3. klassis kaks korda aastas 

 

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023
II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024
IV vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2024
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024

 

Tasemetööde toimumisajad 

4. klassi õpilastele: 

 • eesti keel (kirjalik) – 22. september 2023 

 • loodusõpetus (kirjalik) – 26. september 2023 

 • matemaatika (kirjalik) – 13. oktoober

7. klassi õpilastele: 

 • eesti keel (kirjalik) –  20. september 2023

 • loodusõpetus (kirjalik) – 28. september 2023 

 • matemaatika (kirjalik) – 18. oktoober 2023

 

Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. 

Toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024