Õppetöö

Kuulamiseks ja lugemiseks


Videoõpsi Youtube kanal - kaasahaaravas stiilis ja animatsioonidega varustatud videoõppematerjale III kooliastmele ja gümnaasiumile, mis on kõigile huvilistele tasuta kättesaadavad.

  1. Matemaatika III kooliaste

Matemaatika videod on valminud HARNO tellimusel koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli matemaatika didaktikutega. Videod on osa interaktiivsetest digitundidest, mille lingid ja metoodilised materjalid on leitavad siit.
Õppematerjalide valmimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

  1. Füüsika III kooliaste

Füüsika videod valmivad koostöös Praktikali ja Eesti Füüsika Seltsiga ning Eesti Energia, Nordeconi, ABB, LHV, Fermi Energia ja Metroserdi toel ning koostöös Praktikali ja Füüsika Seltsiga Lae end programmi raames. 2022. aasta jooksul valmisid 10 valguseõpetuse ja 10 soojusõpetuse teemalist videot, 2023. aastal valmivad veel 10 mehhaanika ja 10 elektriõpetuse videot.

 

 

Videoõpsi Youtube kanal - kaasahaaravas stiilis ja animatsioonidega varustatud videoõppematerjale III kooliastmele ja gümnaasiumile, mis on kõigile huvilistele tasuta kättesaadavad.

  1. Matemaatika III kooliaste

Matemaatika videod on valminud HARNO tellimusel koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli matemaatika didaktikutega. Videod on osa interaktiivsetest digitundidest, mille lingid ja metoodilised materjalid on leitavad siit.
Õppematerjalide valmimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

  1. Füüsika III kooliaste

Füüsika videod valmivad koostöös Praktikali ja Eesti Füüsika Seltsiga ning Eesti Energia, Nordeconi, ABB, LHV, Fermi Energia ja Metroserdi toel ning koostöös Praktikali ja Füüsika Seltsiga Lae end programmi raames. 2022. aasta jooksul valmisid 10 valguseõpetuse ja 10 soojusõpetuse teemalist videot, 2023. aastal valmivad veel 10 mehhaanika ja 10 elektriõpetuse videot.