Koolielu

VeniVidiVici õpilasvahetuse programm


Hagudi Põhikool on liitunud VeniVidiVici õpilasvahetuse programmiga, mis korraldab Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele kestvusega üks või kaks nädalat. Programmist täpsemalt saab lugeda MTÜ VeniVidiVici kodulehelt.

Õpilasvahetusse minna soovija peab Hagudi Põhikoolis toimima järgnevalt:

  1. Õpilane prindib välja vahetusõpilase ankeedi, mille leiab programmi kodulehelt. 
  2. Õpilane küsib välja prinditud ankeedile klassijuhatajalt kirjaliku nõusoleku osaleda VeniVidiVici õpilasvahetuse programmis. Klassijuhataja konsulteerib õppealajuhatajaga.
  3. Õpilane saadab ankeedi, millel on tema enda, lapsevanema ja klassijuhataja allkiri VeniVidiVicile (info@venividivici.ee) ja Hagudi Põhikooli õppealajuhatajale (liia.moorits@hagudi.edu.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul.
  4. Kui vahetuskooliga on kokkulepped sõlmitud, siis prindib õpilane koolist puudumise taotluse kuhu küsib aineõpetajate allkirjad ning lepib kokku selles, mida on vaja antud perioodil järele õppida. Koolist puudumise taotluse leiab kooli kodukorrast punkt 10.9.
  5. Õpilane edastab allkirjadega õppest puudumise taotluse direktorile.

Hagudi Põhikoolis koordineerib õpilasvahetusi õppealajuahtaja Liia Moorits.

Hagudi Põhikool on liitunud VeniVidiVici õpilasvahetuse programmiga, mis korraldab Eestisisest õpilasvahetust 7.-9. klassi õpilastele kestvusega üks või kaks nädalat. Programmist täpsemalt saab lugeda MTÜ VeniVidiVici kodulehelt.

Õpilasvahetusse minna soovija peab Hagudi Põhikoolis toimima järgnevalt:

  1. Õpilane prindib välja vahetusõpilase ankeedi, mille leiab programmi kodulehelt. 
  2. Õpilane küsib välja prinditud ankeedile klassijuhatajalt kirjaliku nõusoleku osaleda VeniVidiVici õpilasvahetuse programmis. Klassijuhataja konsulteerib õppealajuhatajaga.
  3. Õpilane saadab ankeedi, millel on tema enda, lapsevanema ja klassijuhataja allkiri VeniVidiVicile (info@venividivici.ee) ja Hagudi Põhikooli õppealajuhatajale (liia.moorits@hagudi.edu.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul.
  4. Kui vahetuskooliga on kokkulepped sõlmitud, siis prindib õpilane koolist puudumise taotluse kuhu küsib aineõpetajate allkirjad ning lepib kokku selles, mida on vaja antud perioodil järele õppida. Koolist puudumise taotluse leiab kooli kodukorrast punkt 10.9.
  5. Õpilane edastab allkirjadega õppest puudumise taotluse direktorile.

Hagudi Põhikoolis koordineerib õpilasvahetusi õppealajuahtaja Liia Moorits.